Kommande aktiviteter

Seminarium

Vi anordnar regelbundet aktiviteter i form av till exempel Mötesplats Weibull, seminarier, frukost- och lunchträffar där det ges möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte. Kommande aktiviteter publiceras nedan.

Kontakta oss gärna för att få mer information om våra seminarier.