Historik - En erfaren rådgivare i företagstransaktioner

En erfaren rådgivare

Vår historia började 1975 då grundaren Lars Weibull kom hem till Sverige för att starta sin egen firma efter att ha arbetat på Svenska Handelskammaren i Paris under ett antal år. Företaget hade då affärsidén att hjälpa svenska företag in på den franska marknaden.

Bolaget, som specialiserade sig inom området internationell marknadsutveckling, utvecklades väl och i början av 80-talet startade Lars Weibull AB sitt första dotterbolag i just Paris. Verksamheten fortsatte att växa under 80- och 90-talen. I slutet på 1990-talet genomfördes årligen ca 100 partnersökningar. Vid den tiden hade också tanken om en gemensam inre marknad – EU, fått fäste och förvärv blev det nya sättet att växa.

Den väldokumenterade metodik som användes för att finna rätt samarbetspartner utvecklades då för att passa en ny typ av uppdrag – att hitta rätt köpare eller säljare. Parallellt med det arbetet förstärktes organisationen med erfarna rådgivare med stor vana av bland annat värderingsfrågor. Samtidigt etablerades ett kompetent nätverk inom specialistfunktioner som överlåtelsejuridik och inte minst finansiering.

Idag är vi en erfaren rådgivare i företagstransaktioner med företagsförsäljningar som vår huvudsakliga verksamhet.