Internationellt nätverk

GGI Independent Member

Medlemmar i Geneva Group International (GGI) och Geneva Capital Group (GCG)

GGI och GCG är ett globalt oberoende nätverk med säte i Geneve. Nätverket består av företag inom M&A, redovisning, revision, juridik samt konsultfirmor. Idag finns totalt 450 medlemsföretag, dessa finns i över 115 länder runt om i världen.  Lars Weibull AB är en exklusivt utvald specialist inom M&A på den svenska marknaden och spelar således en viktig roll i den globala alliansen av 150 utvalda M&A företag i drygt 40 länder. Naturligtvis kan du som säljare alternativt köpare dra nytta av vårt exklusiva medlemskap i GGI och GCG, genom:

-Ökad möjlighet och tillgänglighet att finna potentiellt bättre intressenter till just ditt bolag

-Få tillgång till företag/teknik/kunskap som i dagsläget inte är tillgängligt lokalt för ditt företag

-Ökad konkurrensfördel i jämförelse med det lokala utbudet

-Tillgång till 450 GGI-medlemmar i över 115 länder, som alla är experter på sin hemmamarknad

-Stark internationell marknadsposition genom snabba ”cross border deals”

Läs mer på www.ggi.com