NEM-analys - Värdehöjande aktiviteter inför en framtida företagsförsäljning

Enkel analys - NEM

NEM är en kostnadsfri analys med fokus på hur du som ägare kan arbeta med förbättringsåtgärder som gör ditt företag mer attraktivt inför en kommande försäljning.

NEM betyder enkel på danska och är i detta fall även en förkortning av Nettoskuld, EBIT och Multipel. Meningen är att det ska en enkel men användbar analys som inte ska vara tidskrävande för en ägare att ta del av, därav namnet. Tjänsten riktar sig till dig som ägare av medelstora företag, med en omsättning över 25 mkr och har funderingar på att sälja inom 1-3 år.

Utifrån vår mångåriga erfarenhet av företagstransaktioner vet vi hur en köpare ser på risker och möjligheter med ett företagsförvärv och vilka faktorer som påverkar ett företags attraktionskraft på marknaden och därmed också dess värde.

Rent praktiskt innebär det ett möte på ca 2 timmar med er där vi förklarar analysen och tillsammans går igenom vår frågelista. I analysen ingår en företagsvärdering samt en kort rapport med riskbedömning som ger dig information om hur du kan arbeta med förbättringsåtgärder på kort och lång sikt. Några exempel på områden som vi analyserar är kapitalbindning, organisation & ledning samt kundstruktur. 

Kontakta oss gärna för mer information.