NEM-analys - Värdehöjande aktiviteter inför en framtida företagsförsäljning

Enkel analys - NEM

Enkel kostnadsfri analys

NEM är en kostnadsfri analys av företag med fokus på hur du som ägare kan arbeta med värdehöjande aktiviteter som gör ditt företag mer attraktivt inför en kommande försäljning.

Utifrån vår mångåriga erfarenhet av företagstransaktioner vet vi hur en köpare ser på risker och möjligheter med ett företagsförvärv och vilka faktorer som påverkar ett företags attraktionskraft på marknaden och därmed också dess värde. 

NEM betyder enkel på danska och är i detta fall även en förkortning av Nettoskuld, EBIT och Multipel. Det är en analys som riktar sig till dig som ägare av medelstora företag, med en omsättning från 25 mkr och uppåt. 

Rent praktiskt innebär det ett möte på ca 2 timmar med er där vi förklarar analysen och tillsammans går igenom vår frågelista. I analysen ingår en företagsvärdering samt en kort rapport med riskbedömning som ger dig information om hur du kan arbeta med värdehöjande aktiviteter på kort och lång sikt. Några exempel på områden som vi analyserar är kapitalbindning, organisation & ledning samt kundstruktur. 

NEM är en användbar analys som inte ska vara tidskrävande för en ägare att ta del av, därav namnet NEM (enkel). På sikt ska den ge förslag på förbättringsåtgärder inför en framtida företagsförsäljning. 

Kontakta oss gärna för mer information.