Sälja Företag - Rådgivare till dig som vill sälja ditt företag

Sälja företag

Funderar du på att sälja ditt företag?

Som rådgivare hjälper vi dig som vill sälja ditt företag. Vi driver och ansvarar för försäljningsprocessen vid medelstora företagstransaktioner.

Att sälja sitt företag är en mer krävande process än vad många kan tänka sig. Det är både tids- och kunskapskrävande och det kan därför vara till stor hjälp att anlita extern expertis; dels för att kunna fokusera på sin dagliga verksamhet och dels för att känna sig säker på att allt går rätt till. Det är också viktigt att man som säljare förbereder sig i tid innan processen startar.  Detta kan innebära att t ex optimera organisationen för en ny ägare, arbeta fram dokumentation om kundavtal och liknande som en ny ägare ser som relevant etc.

Då en köpare ofta gärna ser att säljaren är kvar i bolaget under en övergångsperiod är det även klokt att i god tid planera för när man vill sälja sin verksamhet och hur man ser på framtiden.

Läs mer om vår försäljningsprocess här.


Du får:

Helhetskoncept där alla normala omkostnader inkluderas i vårat resultatbaserade arvode, inklusive advokatkostnader

Transaktionsteam med vana och stor erfarenhet av att sälja företag

Företagsanalys som genererar underlag för att presentera företaget på ett attraktivt sätt i tre steg. Köparna får tillräckligt med underlag för att kunna lägga bud

Ett brett urval av köpare genom vårat stora kontaktnät, kända industrigrupperingar, samt branschdatabaser

En konkurrenssituation kring objektet med ett antal tänkbara, kvalitativa köpare

Förberedelser av ekonomiansvarig på företaget för framtagande av DD-material till datarummet

Beprövat aktieöverlåtelseavtal och van transaktionsadvokat som ingår i teamet och i arvodet

Processansvar och avlastning för såväl företaget och företagets ägare från arbetsuppgifter rörande transaktionsprocessen

Trygghet och vetskap att transaktionen genomförs på ett korrekt och lagenligt sätt och att samtliga moment i processen utförs

Som din rådgivare finns vi givetvis med som ett bollplank och stöd även efter affären har stängts för att bland annat se till att avtalet följs.

Boka gärna in ett möte med oss så berättar vi mer om vad man bör tänka på och hur vi som rådgivare kan hjälpa till med att sälja ditt företag.