TEAM

Tobias Lundin

VD & Projektledare
+46 (0)76-12 60 304
tobias.lundin@weibull.se

Tobias har bred erfarenhet inom projektledning, strategi och analys. Som projektledare hos Lars Weibull AB har han drivit och ansvarat för transaktionsprocesser inom en rad olika branscher. Tidigare var Tobias affärsområdeschef inom ett av Europas största IT-bolag där han även arbetat som internationell Account Manager och hanterat några av koncernens största konton. Tobias har en fil kand. i medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds Universitet och har även studerat ekonomi vid Columbia College i Kalifornien samt vid Handelshögskolan i Stockholm.

+46 (0)76-12 60 304

Ola Flodin

Projektledare
+46 (0)73-43 54 509
ola.flodin@weibull.se

Ola har bred internationell erfarenhet av affärsutveckling inom en rad områden och har bl.a. arbetat som projektledare på Asea, som contract manager på ABB Fläkt och på olika positioner inom Trelleborg Industri AB. Han har bott och arbetat utomlands i flera omgångar: i Spanien, England, Belgien och i Tyskland som dotterbolagschef. Ola har en masterexamen i mekanisk teknologi från KTH i Stockholm.

+46 (0)73-43 54 509

Ola Weibull

Projektledare
+46 (0)76-12 60 307
ola.weibull@weibull.se
Ola kommer närmast från General Electric i USA där han under 8 år haft flera olika positioner inom revision, finans, försäljning och projektledning. Ola är även Black Belt inom GEs interna kvalitetsprogram Six Sigma. Genom GEs Corporate Audit Staff har Ola genomfört finansiell revision för mer än 20 av GEs dotterbolag i Sydamerika, Centralamerika, USA och Europa. Ola har även erfarenhet från EF Education samt
e-handelsföretaget Bidlet/QXL.com. Ola har en magisterexamen i Företagsekonomi från Ekonomihögskolan på Lunds universitet.

+46 (0)76-12 60 307

Daniel Pålsson

Projektledare
+46 (0)72 54 59 375
daniel.palsson@weibull.se

Daniel har en bred erfarenhet från finansbolag, banker och börser i New York City, Köpenhamn och Stockholm. Rollerna har huvudsakligen varit som portföljförvaltare av kreditinstrument, projektledare samt rådgivare och arbetat mycket med strategi, analys och affärsutveckling. Daniel har en Bachelor of Science and Business Administration från University of Arkansas, Fayetteville samt en Magisterexamen i Nationalekonomi från Lunds Universitet.

+46 (0)72 54 59 375

Carl Johan Liljewall

Projektledare
+46 (0)72 202 95 57

Carl Johan kommer närmast från Accenture i Frankrike där han arbetat som managementkonsult och drivit ett stort antal studier och projekt. Han har även tidigare erfarenhet av företagsförvärv på köparsidan. Carl Johan har en Master i Ekonomi från Sorbonne samt en Master i International Business från Assas-universitetet i Paris.

+46 (0)72 202 95 57
carljohan.liljewall@weibull.se

Lars Andersson

Ekonomisk rådgivare
+46 (0)70-59 73 347
lars.andersson@weibull.se

Lars har över 30-års erfarenhet inom redovisning och ekonomisk analys från en rad olika branscher och företag. Han har framförallt arbetat som egen konsult men var under ett par år även ansvarig för en redovisningsavdelning på ett större revisionsföretag. Lars har varit knuten till Lars Weibull AB sedan 1979 och är delaktig i företagsaffärerna som stöd och ekonomisk rådgivare till projektledarna.

+46 (0)70-59 73 347

  Oskar Ivarsson

  Assisterande projektledare
  +46 (0)70-69 60 900
  oskar.ivarsson@weibull.se

  Oskar har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Oskar har lång erfarenhet från detaljhandeln där han har arbetat på olika positioner i flera ICA-butiker. Han har även gått butiksledarutbildning på ICA-Skolan. Oskar kommer närmast från Skatteverket där han har arbetat med taxering av enskilda näringsidkare och privatpersoner. Han har även studerat på University of St. Gallen i Schweiz.

  +46 (0)70-69 60 900

   Leo Peyron

   Assisterande projektledare
   +46 (0)70-41 57 118
   leo.peyron@weibull.se

   Leo arbetar som assisterande projektledare på kontoret i Stockholm
   Leo har tidigare bankerfarenhet samt att han har jobbat för EF i England. Leo har vidare erfarenhet som fastighetsförvaltare på Malmö Nation i Lund parallellt med studierna.
   Leo har studerat Ekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

   +46 (0)70-41 57 118

    Christine Westerstad

    Assisterande projektledare
    +46 (0)70-28 44 770

    Christine har jobbat på flera olika banker och som platschef på STS-språkresor i England. 1 årig Master i Nationalekonomi och Finans, Lunds Universitet. Hon har även studerat på Copenhagen Business School och University of St. Gallen i Schweiz.

    +46 (0)70-28 44 770
    christine.westerstad@weibull.se

     Rosita Trozell

     Ekonomi & Administration
     +46 (0)70-39 17 373
     rosita.trozell@weibull.se

     Rosita har en yrkeshögskoleutbildning inom löner och redovisning. Hon kommer närmast från en redovisningsbyrå där hon har arbetat som redovisningskonsult för mindre aktiebolag. Rosita har även mångårig erfarenhet inom aktiehandel och privatrådgivning från SEB. Hon har också gått utbildning inom den gröna näringen som florist och trädgårdsdesigner, inom vilket område hon har drivit eget företag. Rosita har studerat tyska och har utlandserfarenheter från arbete i Österrike.

     +46 (0)70-39 17 373

     Lars Weibull

     Grundare
     +46 (0)70-82 73 290
     lars.weibull@weibull.se

     Lars är företagets grundare och startade verksamheten 1975. Tidigare arbetade han på Svenska Handelskammaren i Paris som ansvarig för deras konsultavdelning. Som VD för LWAB har han varit med om en mängd stimulerande projekt som gett bred erfarenhet och kunskap inom en rad olika branscher. Han har varit med och utvecklat företaget och affärsidén till att idag huvudsakligen inrikta sig på företagsöverlåtelser. Idag arbetar han främst som styrelseordförande. Lars har en civilingenjörsexamen från LTH.

     +46 (0)70-82 73 290