Varför Lars Weibull AB

Lars Weibull AB arbetar som M&A rådgivare åt primärt ägarledda företag som står inför ett ägarskifte. Vi tar ett helhetsansvar i transaktionsprocessen från inledande analys och företagsvärdering till förhandling, avtal och tillträde. Genom mångårig erfarenhet, industriellt kunnande och stort engagemang säkerställer vi en professionell process.

  Företagstransaktioner

Familjeföretaget Lars Weibull AB har funnits i 40 år och vi har som M&A rådgivare genomfört över 250 företagstransaktioner de senaste 15 åren. Våra klienter är såväl entreprenörer som industriella och finansiella aktörer. Vårt fokus ligger primärt på säljmandat av svenska medelstora bolag med en omsättning upp till 500 mkr. Lars Weibull AB är medlem i det internationella nätverket GGI.