Anders Malmström

DLA Piper Sverige

Advokat & Partner

+46 70 398 56 35 anders.malmstrom@dlapiper.com

Anders Malmström är verksam inom områdena företagsöverlåtelser, fastighetsförvärv, riskkapital och bolagsrätt på DLA Piper. Anders har omfattande erfarenhet av svenska och internationella förvärv, försäljningar, investeringar, samgående och fondstrukturer.

Anders är ordförande för både den Svenska och Nordiska corporategruppen på DLA Piper.

Anders är styrelseordförande i Ramundberget Alpina AB, Good To Great Tennis AB samt styrelseledamot i KL Fastighet AB.

DLA Piper Sverige | DLA Piper

Anders Malmström DLA Piper