Lars Andersson

Ekonomisk rådgivare

+46 (0)70-59 73 347 lars.andersson@weibull.se

Lars har över 30 års erfarenhet inom redovisning och ekonomisk analys från en rad olika branscher och företag. Han har framförallt arbetat som egen konsult men var under ett par år även ansvarig för en redovisningsavdelning på ett större revisionsföretag. Lars har varit knuten till Weibull M&A sedan 1979 och är delaktig i företagsaffärerna som stöd och ekonomisk rådgivare till projektledarna.

Lars Andersson Komp