M&A-rådgivare med fokus på företagsförsäljningar

Sälja företag

Vårt arbete innebär mycket mer än att endast ge goda råd. Med stort engagemang och ett brinnande intresse för företag tar vi ansvar för hela försäljningsprocessen. Vi driver aktivt projektet från inledande analys och företagsvärdering till avtal och uppföljning.

Det finns ett stort antal professionella och erfarna köpare på marknaden, men för en säljare är det oftast en helt ny process och något man gör en gång i livet. Att sälja sitt företag är förmodligen också den viktigaste affären en entreprenör eller företagsägare gör i sitt liv och det finns många fallgropar i en försäljningsprocess. Det är därför viktigt att man som säljare anlitar en erfaren och professionell rådgivare som kan säkerställa kvaliteteten genom hela försäljningsprocessen.

Weibull M&A arbetar efter en strukturerad försäljningsprocess som är indelad i olika faser. Processen anpassas givetvis efter ägarens och företagens situation för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en lyckad försäljning för både säljare och köpare.

Weibull M&A är en av Sveriges mest anlitade M&A-rådgivare med över 350 genomförda företagsförsäljningar. Vi är specialiserade på M&A-rådgivning primärt för entreprenörer och familjeägda företag som står inför en företagsförsäljning. Vi har även erfarenhet av företagsförsäljningar från stora industriella aktörer som till exempel Schneider Electric, VBG Group, Latour Industries och Siemens. Oavsett om säljaren söker en ny majoritetsägare eller önskar sälja 100% av sitt företag kan vi bistå i försäljningsprocessen. På köparsidan har vi bred erfarenhet av såväl branschaktörer som industrikonglomerat och Private Equity. Weibull M&A har även stor erfarenhet av internationella transaktioner som genomförts både direkt och med hjälp av vårt M&A-nätverk Geneva Capital Group.

 

Weibull Moa History

Finansiell rådgivning och företagsvärdering

Vi erbjuder finansiell rådgivning till entreprenörer och familjeägda företag som står inför en framtida företagsförsäljning eller en ägarförändring. Med gedigen erfarenhet från över 350 transaktioner erbjuder vi företagsvärderingar, nettokassa- och rörelsekapitalberäkningar med stor tyngd i verklig transaktionserfarenhet. Vi kan bistå med en second opinion om ni har ett befintligt bud på ert företag eller om ni funderar på att förvärva ett företag. Numera är det även relativt vanligt att en intressent knackar på dörren med ett erbjudande som ni inte kan tacka nej till, i detta fall kan vi bistå med rådgivning och utvärdering om hur ett sådant så kallat surprise offer kan hanteras.

Finansiell rådgivning till köpare

Finansiell rådgivning erbjuds även till köpare för att utvärdera ett befintligt förvärvsobjekt. Våra tjänster kan exempelvis vara värderingsutlåtande, skapande av prognoser och kassaflödesberäkningar samt beräkningar av nettokassa, rörelsekapital och normaliserat rörelsekapital i syfte att säkerställa en korrekt avstämning av en slutlikvid i ett Enterprise Value bud.

Finansiell rådgivning

Ägarplanering och successionsfrågor

Förberedelse för en framtida företagsförsäljning

Att förbereda sitt företag i god tid inför en kommande företagsförsäljning kan underlätta försäljningsprocessen och skapa bättre förutsättningar för en optimal affär. Vi rådger entreprenörer och familjeföretagare i olika ägarfrågor som bör belysas inför en kommande försäljningsprocess. Weibull M&A har egenutvecklade analyser som fokuserar på olika värdehöjande aktiviteter som kan göra företaget mer attraktivt inför en kommande försäljning. Analyserna utförs utifrån en köpares perspektiv för att identifiera olika faktorer som kan påverka ett företags attraktionskraft på marknaden och därmed även dess värde. Kontakta oss gärna för mer information.

Höstbild av ett järnvägsspår

Fördelar med att anlita Weibull M&A

  • Varsamt utvecklad strukturerad process som skapar en trygghet för säljaren men även för köparen
  • Noggrann målgruppsanalys av potentiella köpare och tillgång till internationella köpare bland annat genom vårt partnerskap i det globala nätverket Geneva Capital Group
  • Bred branscherfarenhet och stort engagemang
  • Vi tar ett helhetsansvar i försäljningsprocessen och projektleder från start till mål
  • Kvalitet och trygghet – vetskap om att försäljningsprocessen genomförs på ett korrekt och lagenligt sätt
  • Skapande av en konkurrenssituation kring företaget med ett antal kvalitativa köpare för att säkerställa en optimal affär
  • Förberedelser och hanterande av due diligence-processen genom beprövade checklistor och ett virtuellt datarum
  • Fullständigt processansvar och avlastning för såväl företaget som dess ägare från arbetsuppgifter rörande försäljningsprocessen
  • Tillgång till ett komplett och erfaret transaktionsteam inklusive advokat och ekonomisk expertis som vet vad som krävs och vilken kompetens som behövs i slutfasen av projektet i form av bland annat legala diskussioner och förhandlingar
Fördelar Weibull Moa