AAAAA Nordic AB förvärvas av J2 Sourcing AB

5A Förvärvas Av J2 Referens

AAAAA Nordic AB förvärvas av J2 Sourcing AB

J2 Sourcing AB, med huvudkontor i Malmö, förvärvar 100% av aktierna i AAAAA Nordic AB (5A) i Vellinge. Förvärvet av 5A är en första strategisk plattform i uppbyggnaden av ett nytt affärsområde inom J2 gruppen. Målsättningen är att erbjuda tillverkningsindustrin och kontraktstillverkare inom Europa kortare ledtider och minskade kostnader genom ett utökat urval av produkter och leverantörer. Weibull M&A var säljarnas rådgivare i processen.

5A är en etablerad leverantör och distributör av utvalda elektronikkomponenter från kvalitativa komponenttillverkare. Genom en bred produktportfölj erbjuder företaget kostnadseffektiva lösningar med hög leveransprecision till kontraktstillverkare och tillverkningsindustrin i Norden. 5A grundades 1997 av Bo Nilsson som nu kliver av rollen som företagets VD.

J2 Sourcing är en privatägd ledande distributör av elektronikkomponenter med huvudkontor i Malmö. Företaget grundades 2004 och har idag en internationell prägel med kontor i Malmö, London samt Tokyo och ca 120 anställda. Kunderna är ledande aktörer inom tillverkningsindustrin i Europa.

J2 Sourcing ser en möjlighet på marknaden som det nya affärsområdet ska ta vara på genom att vara nära kunderna och erbjuda elektronikkomponenter från framför allt ledande asiatiska tillverkare via ett lager i Sverige. 5A blir plattformen för det nya affärsområdet och planen är att fortsätta utveckla verksamheten och organisationen med målsättning att inom 5 år omsätta en miljard kronor. Mathias Bergman, med erfarenhet från kundsidan, utses som ny VD.

– ”Vi ser en tydlig lucka på marknaden där vi avser att fylla behovet med ett starkt och attraktivt erbjudande med stor tillväxtpotential”, säger Johan Andersson, styrelseordförande i J2.

OSKAR TASSO KOMP

Kontaktperson

Oskar Tasso

Partner

+46 (0)70-69 60 900 oskar.tasso@weibull.se