Sydsvenska Hälsogruppen AB förvärvar Anderssons HVB AB och Levito AB

Hvb

Sydsvenska Hälsogruppen AB förvärvar Anderssons HVB AB och Levito AB

Sydsvenska Hälsogruppen (SHG) är ett familjeföretag och en nytänkande privatägd vårdgivare med starka värdegrunder. Den första juli förvärvade SHG 100% av aktierna i Anderssons HVB AB och Levito AB. Weibull M&A var säljarnas rådgivare i processen.

Anderssons HVB AB (”Arlövsgårdens HVB”) erbjuder tillsammans med Levito AB heldygnsinsatser med vård och boende till ungdomar med psykosociala problem. Arlövsgårdens HVB är ett kvalificerat behandlingshem med 12 vårdplatser för ungdomar mellan 14-19 år och Levito AB erbjuder träningslägenheter med stödboendetillstånd för färdigbehandlade ungdomar mellan 16-21 år som är redo för eget boende. Arlövsgårdens HVB är en respekterad vårdgivare inom HVB med starka värdegrunder som är specialiserad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Sydsvenska Hälsogruppens historia startar 1966 på Nömmeberg, Stensjön på småländska höglandet. Innan förvärvet bedrev SHG verksamhet på 2 orter, Vittsjö Sjukhem i norra Skåne och Nömmeberg i Stensjön mellan Nässjö och Vetlanda. Båda är verksamma inom psykiatri och demensvård och omsätter tillsammans nästan 100 mkr och har ca 100 anställda.

Tobias Lundin Komp

Kontaktperson

Tobias Lundin

Managing Partner

+46 (0)76-12 60 304 tobias.lundin@weibull.se