Eloflex AB förvärvas av industrigruppen Teqnion

Tomb Proton Caretec (1)

Eloflex AB förvärvas av Teqnion

Den 5:e december förvärvade industrigruppen Teqnion samtliga aktier i medicinteknikbolaget Eloflex AB. 

Eloflex är marknadsledande i segmentet hopfällbara elrullstolar med försäljning i 8 länder i Europa. Eloflex, som grundades 2015, har på kort tid blivit en välkänd och viktig aktör i hjälpmedelssektorn och företagets hopfällbara elrullstolar tillhör de mest efterfrågade förflyttningshjälpmedlen på marknaden. Produkterna förskrivs via utvalda landsting (och motsvarande statliga system i andra länder) och säljs dessutom direkt till slutanvändare via återförsäljarnät på respektive marknad.

Vi är mycket glada över att få en ny och stark ägare i Teqnion, säger Christer Udd, en av Eloflex grundare. Med hjälp av Teqnions resurser får vi möjlighet att fortsätta utveckla vår försäljning på befintliga marknader samtidigt som vi lanserar vårt koncept och våra produkter på nya marknader både i Europa och resten av världen.

Teqnion är en svensk industrihandelskoncern med en omsättning på drygt 250 MSEK. Sedan starten 2006 har de skapat en företagsgrupp bestående av nio dotterbolag. Samtliga dotterbolag verkar inom smala tekniknischer för industrin i Norden, inom branscher som laboratorieutrustning, el, design och verkstad. Teqnions strategi genomsyras av ett aktivt ägande, optimering av dotterbolagens verksamhet samt ökning av tillväxten genom förvärv.

Det känns oerhört spännande att Eloflex nu ingår i Teqniongruppen, säger Johan Steene, VD för Teqnion. Det här bolaget har gjort allting rätt och blivit en mycket framgångsrik aktör i hjälpmedelsbranschen på kort tid. Vi ser en enorm potential i segmentet och stora möjligheter för bolaget. Med Teqnion i ryggen kommer Eloflex fortsatta expansion att säkerställas.

Weibull M&A var säljarnas rådgivare i transaktionen.

Ola Weibull Komp

Kontaktperson

Ola Weibull

Partner

+46 (0)76-12 60 307 ola.weibull@weibull.se