Encitech Connectors AB förvärvas av Beijer Tech AB

Encitech Connectors Logo

Encitech Connectors förvärvas av Beijer Tech

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har den 5 mars ingått avtal om att förvärva 100% av aktierna i Encitech Connectors AB i Halmstad. 

Bolaget är en svensk tillverkare och distributör av elektronikkomponenter till industrin och omsätter cirka 50 mkr med god lönsamhet. Hälften av omsättningen kommer från egenutvecklade produkter och 70% går på export till ett tjugotal olika länder.

Beijer Tech AB är en nordisk industrihandelsgrupp (omsättning ca SEK 900 miljoner) och är en av tre divisioner av börsnoterade Beijer Alma AB. Beijer Alma har ett börsvärde på ca SEK 8 miljarder och en majoritet av rösterna kontrolleras av Anders Wall med familj och stiftelser. Beijer Alma förvärvar företag med ett långsiktigt ägarperspektiv och stora delar av vinsten doneras till forskning, kultur och utbildning via Anders Walls stiftelser.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären ”Jag är glad över att vi förvärvat detta lönsamma och välskötta företag med goda tillväxtmöjligheter. Vi ser fram emot att utveckla bolaget ytterligare tillsammans med de tidigare ägarna.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Tech visar med detta förvärv på nya möjligheter till lönsam tillväxt. Beijer Tech är en plattform för förvärv och en bra hemvist för bolag inom industriell tillverkning och handel.”

Weibull M&A var säljarnas rådgivare i transaktionen.