Enrival AB förvärvas av Storskogen

Enrival Förvärvas

Storskogen förvärvar rikstäckande arbetsförmedling

Den 1 juli 2021 förvärvade Storskogen majoriteten av aktierna i EnRival AB – en privat rikstäckande arbetsförmedling. EnRival utför tjänster mot flera olika arbetsmarknadsprojekt och har en lång historik som leverantör till arbetsförmedlingen i hela Sverige.

EnRival grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har bland annat verksamhet inom flera olika arbetsmarknadstjänster, omställning och rekrytering samt Rusta och Matcha (”KRoM”). EnRival har cirka 190 medarbetare utspritt på 130 lokala kontor runt om i hela Sverige. Idag omsätter bolaget cirka 145 miljoner kronor. Nuvarande ägare Lena Areskoug och Peter Wolff förblir delägare i bolaget och fortsätter arbeta som HR chef respektive VD för EnRival.

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag med ledande positioner på sina respektive marknader. I slutet av första kvartalet 2021 bestod Storskogen av 70 affärsenheter med cirka 4 600 anställda med en omsättning på närmare tio miljarder kronor. EnRival kommer att ingå i Storkskogens affärsområde tjänster inom segmentet HR och kompetens.

”-Vi mycket glada över att kunna arbeta vidare med fullt fokus på att, tillsammans med Arbetsförmedlingen, skapa jobb och studiemöjligheter för alla arbetssökande i Sverige oavsett var man bor. Genom att vi nu har fått Storskogen som en långsiktig och finansiellt stark ägare så kommer vi tillsammans med våra duktiga medarbetare kunna utveckla verksamheten vidare och hjälpa ännu fler i sysselsättning”, säger Peter Wolff vd på EnRival.

”-Vi är mycket glada över att ha förvärvat EnRival. Det är ett välskött bolag med en kompetent ledning, och vi ser fram emot att jobba tillsammans med Peter, Lena och övriga medarbetare framöver för att fortsatt kunna hjälpa individer som står utanför arbetsmarknaden i Sverige”,  säger Lina Falk Jimenez ansvarig för affärsområdet tjänster inom segmentet HR och kompetens.

Tobias Lundin Komp

Kontaktperson

Tobias Lundin

Managing Partner

+46 (0)76-12 60 304 tobias.lundin@weibull.se