Fergin Sverige AB förvärvas av Indutrade

Fergin.Case

Fergin Sverige förvärvas av Indutrade

Weibull M&A var säljarnas rådgivare när Indutrade förvärvade samtliga aktier i Motalaföretaget Fergin Sverige AB.

Fergin säljer ett brett sortiment av kapslade belysningsarmaturer för belysning i krävande miljöer. Kunderna återfinns bland annat inom offentlig miljö, infrastruktur och allmän verkstadsindustri. Tillträdet var den 10 september och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Fluids & Mechanical Solutions.

Indutrade är en internationell industrikoncern som marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Koncernen är organiserad i sex affärsområden; Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Tecknology samt Special Products. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm och koncernen omsatte 9 746 mkr år 2014.

Ola Weibull Komp

Kontaktperson

Ola Weibull

Partner

+46 (0)76-12 60 307 ola.weibull@weibull.se