Odd Molly licenserar varumärket Hunkydory

Hunky

Odd Molly licenserar varumärket Hunkydory

Odd Molly har ingått avtal gällande licensering av det väletablerade svenska varumärket Hunkydory som ett led i strategin att ytterligare stärka sin position som internationell varumärkesaktör. Inom Odd Molly pågår ett omfattande förändringsarbete och bolaget bedömer att Hunkydory kan integreras i verksamheten och drivas på ett effektivt sätt med stora skalfördelar och synergieffekter som följd. Varumärket licenseras fram till och med 2023 med option att därefter förvärvas från det finska finansbolaget Bruk Financial Services Oy (Bruk) som i dagsläget äger varumärket.

Hunkydory är ett väletablerat varumärke, som startade 1996 och utvecklades under många år med tillväxt under lönsamhet. Mellan år 2010 – 2016 omsatte Hunkydory i genomsnitt 100 miljoner kronor per år. År 2010 lanserades egen E-handel och 2012 vann bolaget Guldknappen. År 2015 nådde bolaget en omsättning på dryga 120 miljoner kronor. Samtidigt drabbades bolaget av större kundförluster som i kombination med en turbulent marknad, kraftig valutamotgång gjorde att bolagets detaljhandelsdel försattes i konkurs 2017 och hela bolaget i slutet av 2018. Sedan dess har varumärket Hunkydory ägts av det finska finansbolaget Bruk Financial Services Oy.

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler, egna säljare och externa agenter samt licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

Odd Molly har under det senaste året koncentrerat verksamheten till sin kärna som varumärkesföretag – att skapa klädkollektioner med stark personlighet distribuerade främst via egen onlineförsäljning och starka återförsäljare på hemmamarknaderna i Norden samt genom partnerskap internationellt. Målet med omställningsarbetet inom Odd Molly är att bli tydligare, snabbare och effektivare samt alltmer fokuserade på digital försäljning. Bolaget har idag en stark ledningsgrupp, produktutvecklingsavdelning, väletablerade leverantörer, struktur och kompetens för distribution både via egna kanaler samt genom partners. Ett naturligt nästa steg i strategin är att skapa skalfördelar genom ökade volymer och Odd Molly gör bedömningen att bolaget kan driva Hunkydory på ett effektivt sätt med stora synergieffekter.

Odd Molly förbereder en relansering av Hunkydory för höst-/vinterkollektionen 2020 med försäljningsstart under det andra halvåret 2020 via webbshop och utvalda återförsäljare samt partners. Avtalet väntas inte ha någon materiell inverkan på koncernens resultat eller finansiella ställning under innevarande räkenskapsår.

Odd Molly kommer från och med den 2 oktober 2019 och fram till och med den 31 december 2023 att licensera varumärket Hunkydory från Bruk, samt att erlägga en licensavgift baserat på varumärkets omsättning. Rätten gäller distribution i alla kanaler. Under det fjärde kvartalet år 2023 har Odd Molly rätten att förvärva varumärket mot en köpeskilling som är beroende av varumärkets omsättning vid den tidpunkten.

Weibull M&A var säljarnas rådgivare i transaktionen.

Ola Weibull Komp

Kontaktperson

Ola Weibull

Partner

+46 (0)76-12 60 307 ola.weibull@weibull.se