Matek AB förvärvas av Ambergate Invest Sverige AB

Matek

Matek AB förvärvas av Ambergate Invest Sverige AB

Matek AB är ett Ystadbaserat företag som importerar och levererar maskiner och verktyg till yrkesfolk inom sten- och betongindustrin. Företaget är en nischad aktör som representerar många ledande varumärken på den nordiska marknaden och erbjuder därmed ett av marknadens bredaste utbud av kvalitetsprodukter för sten- och betongbearbetning. Matek AB är en välkänd leverantör i branschen med ett mycket gott renommé bland sina kunder inom stenhuggeri, håltagning, trädgårdsanläggning, entreprenadföretag m.m.

Ambergate Invest Sverige AB är ett privatägt investmentföretag som den 1 mars förvärvade 100% av aktierna i Matek AB. Genom ett tidigare förvärv är Ambergate Invest Sverige AB även ägare till Timars Svets och Smide AB i Falkenberg.

För Matek AB kommer ägarförändringen inte att innebära några direkta förändringar då medarbetare och operativ ledning kommer fortsätta att driva företaget i samma positiva anda som tidigare.

Weibull M&A var säljarens rådgivare.

Tobias Lundin Komp

Kontaktperson

Tobias Lundin

Managing Partner

+46 (0)76-12 60 304 tobias.lundin@weibull.se