MW Security AB förvärvas av Century International

MW Security

MW Security AB förvärvas av Century International

MW Security’s VD Patricia Widgren menar att detta är ett strategiskt förvärv för Century som kommer att förstärka företagets position på Europamarknaden betydligt. Century är verksamma inom samma bransch som MW, vilka utvecklar och säljer stöldskydd för detalj- och dagligvaruhandeln. Century förväntas tillföra både kunskap och ett bredare produktsortiment.