Nordic Finance förvärvas av Verdane

Ptoton Caretec 730X312 (3)

Nordic Finance förvärvas av Verdane Capital

Weibull M&A var säljarnas rådgivare när Verdane Capital förvärvade Nordic Finance som är ett av nordens snabbast växande finansföretag.

Nordic Finance grundades år 2007 av Christian Hanson och Tony Kirmo och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget hjälper andra företag med finansiering genom leasing och hyra. Tillsammans med sin nya ägare har Nordic Finance skapat en aggressiv tillväxtplan där de strävar efter att attrahera de bästa i branschen och att vara det bästa företaget att samarbeta med. Verdane Capital bidrar både med den kompetens och ekonomiska styrka som behövs för att ta bolaget framåt.

Verdane fonder investerar i bolag med stark tillväxtpotential, främst inom konsumentinternet, mjukvara, energi och avancerade industrisektorer. Bolaget har investerat i fler än 300 snabbväxande företag sedan 2003. Verdane fonder kan investera både i ett enskilt företag eller i en portfölj, och ger ägarna snabbt och flexibelt likviditet. Efter ett förvärv driver Verdane Capital Advisors arbetet med utveckling och tillväxt av företaget.

”Med Verdane Capital har vi hittat vår drömbrud och alla kriterier är uppfyllda” säger Christian Hanson, delägare på Nordic Finance.

I och med förvärvet kommer Nordic Finance även att få två nya styrelsemedlemmar – Per Nordlander (Nordnet, Avanza, Skandia) och Fredrik Månsson, styrelseordförande (Bokredit, Emric, Hyper Island).