Reinsight AB förvärvas av Redeploy Group

RI (1)

Reinsight AB förvärvas av Redeploy Group

Weibull M&A agerade rådgivare till ägarna av Reinsight i försäljningen till Redeploy Group

Redeploy Group (Redeploy och Evolate) har tagit ytterligare ett viktigt steg i sin resa mot att bli den ledande gruppen av innovativa publika molnlösningar i Norden genom att förvärva Reinsight, ett svenskt företag specialiserat på dataanalys, business intelligence och AI.

Redeploy och Evolate tillhandahåller end-to-end molntjänster för Microsoft Azure och Amazon Web Services med fokus på infrastruktur, plattform, applikationslager och drift. Gruppen utökar nu sitt utbud av offentliga molnlösningar genom att förvärva Reinsight, en marknadsledare inom molnbaserad dataanalys. Genom sin kombinerade expertis och innovativa tillvägagångssätt bildar de tre företagen en kraftfull grupp som kan förse sina kunder med allt de behöver under hela sin resa i molnet.

Reinsight är ett konsultföretag som specialiserar sig på moderna molndataplattformar som används av kunder över hela Norden för att möjliggöra analytiska kapaciteter på företagsnivå för att få djupare insikter och fatta mer välgrundade beslut. De erbjuder konsulttjänster, managed services och SaaS-plattformar inom Data & AI och har en dokumenterad erfarenhet av att leverera stora och komplexa projekt för kunder som Electrolux, Coop, PostNord och Handelsbanken.

Oavsett om kunderna föredrar en skräddarsydd molnlösning eller ett tjänstebaserat tillvägagångssätt på Microsoft Azure eller AWS erbjuder den kombinerade gruppen de mest kvalitativa och heltäckande offentliga molntjänsterna på marknaden. Gruppen kommer att ha över 80 högkvalificerade medarbetare och erbjuder en unik arbetsmiljö för talanger som vill arbeta med de mest avancerade offentliga molnprojekten.

Lars Linderoth, VD på Redeploy Group: ”Vi är fast beslutna att etablera den mest heltäckande gruppen för offentliga molnlösningar i Norden, med utgångspunkt i vår solida grund av plattformstjänster på Azure och AWS. Genom att gå samman med Reinsight, den ledande leverantören av molnbaserade dataanalystjänster, kan vi erbjuda en ännu mer omfattande lösning till marknaden. ”

Daniel Levin, VD på Reinsight: ”Vi är glada över att tillkännage vårt partnerskap med Redeploy och Evolate, som sammanför vår samlade expertis och talang. Med detta samarbete är vi övertygade om att vi ytterligare kan stärka vår marknadsposition, fortsätta att säkerställa framgångsrika kundprojekt och stärka oss som en molnledare i Norden.”

Ola Weibull Komp

Kontaktperson

Ola Weibull

Partner

+46 (0)76-12 60 307 ola.weibull@weibull.se