Stockmos Fruktindustrier AB förvärvas av Kiviks Musteri

Stockmos Kiviks

Stockmos Fruktindustrier förvärvas av Kiviks Musteri

Kiviks Musteri har förvärvat Stockmos Fruktindustrier AB och tillträdde den 2 januari 2014. Tillsammans blir de en av de större leverantörerna av fruktbaserad dryck till dagligvaruhandeln, med en omsättning på ca 600 mkr.

Kiviks Musteri tar över försäljningen och marknadsföringen av Stockmos varumärken och produkter. Kiviks Musteri AB ingår i Kivik Holding AB och omsatte 508 miljoner kronor 2012. Produktionen sker vid Musteriet i Kivik och företaget har 108 anställda. Kivik Holding ägs av syskonen Bengt Åkesson och Kristina Levinsson.

Det gemensamma bolaget kommer att täcka in hela spektret av fruktbaserad dryck, allt från saft till lättdrycker, cider, muster och kylda juicer. Dessutom kommer båda företagen att kunna erbjuda fler förpackningsalternativ för sina produkter. ”Genom samarbetet går varumärket Stockmos in i en ny fas och våra investeringar i produktionen senaste åren kan utnyttjas ytterligare”, säger Christer Wretlind, VD för Stockmos Fruktindustrier AB. Bolaget ägs av Christer Wretlind och omsatte 95 miljoner kronor 2012. Produktionen sker vid fabriken i Stenhamra och företaget har ca 30 anställda. Lars Weibull AB har varit säljarens rådgivare genom hela processen.

Ola Weibull Komp

Kontaktperson

Ola Weibull

Partner

+46 (0)76-12 60 307 ola.weibull@weibull.se