TrollDentals produktportfölj förvärvas av Lifcoägda Directa

Troll

TrollDentals produktportfölj förvärvas av Directa

Weibull M&A var säljarnas rådgivare när TrollDentals produktportfölj förvärvades av Directa. TrollDental är en nischad tillverkare av dentalprodukter med starka varumärken och produkter såsom TrollFoil, TrollBag och TrollByte.

TrollDental etablerades 1972 i Trollhättan och utvecklade bland annat ett världsledande system för arkivering av analoga dentala röntgenbilder, TrollSystemet. Digitalisering har gjort att bolagets produktportfölj har utvecklats från arkivering till själva bildtagningen. Idag består produktportföljen framförallt av röntgenhållare och skydd för sensorer och bildplattor. Produkterna omsätter ca 25 mkr och säljs över hela världen.

Directa kommer fortsätta att utveckla och stärka TrollDentals marknadsposition. Produkterna från TrollDental breddar Directas produktportfölj som kommer att täcka fler segment och ytterligare stärka Directas position som en tillverkare av kvalitativa dentalprodukter.

Directa är en del av Lifco AB. Lifco är ett publikt aktiebolag vars affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2019 hade Lifco 164 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2019 omsatte Lifco 13,9 mdkr med ett EBITA-resultat på 2,5 mdkr.

Tobias Lundin Komp

Kontaktperson

Tobias Lundin

Managing Partner

+46 (0)76-12 60 304 tobias.lundin@weibull.se