ACCEL förvärvas av amerikanska elektroniktillverkaren Littlefuse

Accel Littlefuse

ACCEL förvärvas av Littlefuse

ACCEL är en ledande leverantör och tillverkare av elektriska och elektromekaniska produkter och komponenter för fordonsindustrin.

Produkterna marknadsförs genom fyra huvudsakliga produktgrupper: solsensorer, bältesswitch, sensorer för detektering av vatten i bränsle och styrningskontroller. Vid grundandet 1987 började ACCEL med marknadsföring och teknisk support för japanska och italienska komponenttillverkare. År 1994 grundades produktionsanläggning i Litauen, UAB Accel Elektronika, i samarbete med UAB Terra, ett litauiskt elektronikföretag. Företaget har cirka 300 anställda och omsätter c:a 150Mkr.

Weibull M&A har varit säljarens rådgivare genom hela processen.

Ola Weibull Komp

Kontaktperson

Ola Weibull

Partner

+46 (0)76-12 60 307 ola.weibull@weibull.se