VBG Group AB (publ) säljer premiumvarumärket Armaton till Forankra inom Axel Johnson International AB

Armaton

Armaton, som är ett komplett program av flakstolpar och lämlås, förvärvades av VBG Group 1990. Då var Armatons produkter inriktade mot tunga fordon. Med åren minskade affären för flakstolpar till tunga fordon och Armatons produkter vänder sig idag till lättare lastbilar.

–”Armaton är ett premiumvarumärke och produkterna har höga marknadsandelar, inte minst i Sverige och Storbritannien. Vårt beslut att avyttra Armaton beror på att produkterna vänder sig till ett annat kundsegment än vad vi arbetar mot idag. Vi har därför inte längre några synergier i våra försäljningsprocesser. Det kommer däremot vår köpare att få”, förklarar Anders Birgersson som är VBG Groups VD och koncernchef.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordic Stockholm.

Köparen Forankra är en division inom AxLoad som i sin tur är ett affärsområde inom Axel Johnson International. Forankra är Europas största leverantör av lastsäkringsprodukter och lösningar för kunder inom väg- flyg- och sjötransport. Forankras främsta marknader är Skandinavien, Finland, Estland, Ryssland, Polen, Frankrike och Spanien.

–”Vi arbetar intensivt med att utveckla lastsäkring med nya högklassiga produkter för att kunna ge våra kunder ett bredare erbjudande och för att attrahera nya. Armaton är precis det vi har letat efter och jag är mycket nöjd med förvärvet”, säger Per Englund som är VD för Forankra AB i Sverige.

Armaton omsätter idag ca 7 miljoner kronor per år och ingår i VBG Groups division VBG Truck Equipment som har sin bas i Vänersborg. Avyttringen kommer inte att påverka antalet arbetstillfällen i VBG Group. Övertagandet beräknas ske i slutet på juni.

–”Vår grundinställning är att vi ska växa genom förvärv, men det är också viktigt att renodla och fokusera”, avslutar Anders Birgersson.

Ola Weibull Komp

Kontaktperson

Ola Weibull

Partner

+46 (0)76-12 60 307 ola.weibull@weibull.se